Affiliate Disclaimer

Affiliate Disclaimer này chi tiết các mối quan hệ liên kết của buy4dog.com với các công ty và sản phẩm khác.

Một số liên kết là “affiliate links”, một liên kết với mã theo dõi đặc biệt. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhấp vào affiliate links và mua sản phẩm, chúng tôi sẽ nhận được một khoản hoa hồng giới thiệu.

Giá của mặt hàng là như nhau cho dù đó là một affiliate links hay không. Bất kể, chúng tôi chỉ đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng sẽ tăng thêm giá trị cho độc giả của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng các affiliate links, bạn đang giúp hỗ trợ Dịch vụ và chúng tôi thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn.

Các chương trình quảng cáo liên kết mà Dịch vụ sử dụng là:

Chương trình liên kết của Amazon Services LLC

buy4dog.com là người tham gia Chương trình Cộng tác viên Amazon LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web để kiếm phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với Amazon.com hoặc endless.com, MYHABIT.com, SmallParts.com, or AmazonWireless.com. Các trang trên Dịch vụ này có thể bao gồm các liên kết liên kết đến Amazon và các trang web liên kết của nó mà chủ sở hữu của Dịch vụ này, buy4dog.com, sẽ nhận một khoản hoa hồng giới thiệu.

Các chương trình liên kết khác như PETCO, CHEWY ....

vertical_align_top

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách mọi người sử dụng trang web để chúng tôi cải thiện trang web của mình.

Got it!